การสกัดสมุนไพร

การสกัดสมุนไพร

การสกัดสมุนไพร เป็นสารที่ใช้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ (Active ingredients)

ในเครื่องสำอาง เพื่อให้เครื่องสำอางมีความสามารถช่วยรักษาฟื้นฟูสภาพผิว

ทำให้ผิวขาวขึ้น หรือรักษาระดับความชุ่มชื้นในผิวทำให้ผิวเต่งตึง